Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östersund 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östersund 3

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 3 1523 29,7% 24,0% 18,5% 27,8% 5,1% 45,5% 54,5%   1,9%
Summa 1523 29,7% 24,0% 18,5% 27,8% 5,1% 45,5% 54,5% 1,9%

http://www.val.se