Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östersund 16

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östersund 16

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 16 1419 14,7% 24,8% 26,0% 34,5% 4,8% 47,7% 52,3%   1,8%
Summa 1419 14,7% 24,8% 26,0% 34,5% 4,8% 47,7% 52,3% 1,8%

http://www.val.se