Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östersund 14

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östersund 14

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 14 1217 21,2% 24,3% 26,3% 28,2% 5,7% 49,2% 50,8%   1,1%
Summa 1217 21,2% 24,3% 26,3% 28,2% 5,7% 49,2% 50,8% 1,1%

http://www.val.se