Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östersund 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östersund 5

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 5 1216 29,1% 29,7% 19,3% 21,9% 5,4% 46,1% 53,9%   2,2%
Summa 1216 29,1% 29,7% 19,3% 21,9% 5,4% 46,1% 53,9% 2,2%

http://www.val.se