Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sunne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sunne

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sunne 1015 12,5% 36,4% 24,5% 26,6% 4,5% 50,4% 49,6%   2,5%
Summa 1015 12,5% 36,4% 24,5% 26,6% 4,5% 50,4% 49,6% 2,5%

http://www.val.se