Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Frösö 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Frösö 7

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frösö 7 1402 13,2% 32,5% 25,8% 28,5% 4,7% 47,5% 52,5%   1,4%
Summa 1402 13,2% 32,5% 25,8% 28,5% 4,7% 47,5% 52,5% 1,4%

http://www.val.se