Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ångsta-Rossbol-Tand-Näs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ångsta-Rossbol-Tand-Näs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ångsta-Rossbol-Tand-Näs 1581 15,1% 27,5% 27,2% 30,3% 5,2% 52,8% 47,2%   2,1%
Summa 1581 15,1% 27,5% 27,2% 30,3% 5,2% 52,8% 47,2% 2,1%

http://www.val.se