Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östersund 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östersund 6

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 6 1096 29,3% 29,1% 18,2% 23,4% 5,3% 48,1% 51,9%   2,1%
Summa 1096 29,3% 29,1% 18,2% 23,4% 5,3% 48,1% 51,9% 2,1%

http://www.val.se