Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Brunflo 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brunflo 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brunflo 1 1157 18,5% 29,2% 23,4% 28,9% 5,2% 49,8% 50,2%   1,4%
Summa 1157 18,5% 29,2% 23,4% 28,9% 5,2% 49,8% 50,2% 1,4%

http://www.val.se