Val till kommunfullmäktige i Håbo - Ålder och kön - Håbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekillaområdet 1313 18,5% 36,6% 21,8% 23,2% 7,2% 50,3% 49,7% 4,2%  
Eneby 1840 18,0% 34,6% 20,8% 26,7% 7,1% 49,6% 50,4% 4,2%  
Fånäs 1221 17,4% 32,4% 23,4% 26,9% 7,0% 50,2% 49,8% 7,7%  
Mansängen 1211 24,4% 35,3% 18,2% 22,0% 7,6% 46,1% 53,9% 11,7%  
Råby 1754 15,7% 40,0% 26,6% 17,7% 6,1% 52,3% 47,7% 4,2%  
Skokloster 1656 17,1% 39,3% 26,8% 16,8% 8,2% 53,6% 46,4% 8,0%  
Skörby 1656 17,5% 49,6% 18,4% 14,6% 7,2% 51,0% 49,0% 4,4%  
Västerängen 1834 16,5% 28,5% 17,6% 37,5% 5,7% 48,5% 51,5% 6,0%  
Åsenområdet 1300 16,5% 35,5% 24,1% 23,9% 7,4% 51,2% 48,8% 4,3%  
Övergran 1444 16,1% 36,1% 29,0% 18,7% 4,8% 52,3% 47,7% 7,8%  
Håbo kommun 15229 17,6% 36,9% 22,6% 22,9% 6,8% 50,6% 49,4% 6,1%

http://www.val.se