Val till kommunfullmäktige i Håbo - Ålder och kön - Ekillaområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekillaområdet 1313 18,5% 36,6% 21,8% 23,2% 7,2% 50,3% 49,7% 4,2%  
Summa 1313 18,5% 36,6% 21,8% 23,2% 7,2% 50,3% 49,7% 4,2%

http://www.val.se