Val till kommunfullmäktige i Håbo - Ålder och kön - Råby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råby 1754 15,7% 40,0% 26,6% 17,7% 6,1% 52,3% 47,7% 4,2%  
Summa 1754 15,7% 40,0% 26,6% 17,7% 6,1% 52,3% 47,7% 4,2%

http://www.val.se