Val till kommunfullmäktige i Håbo - Ålder och kön - Fånäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fånäs 1221 17,4% 32,4% 23,4% 26,9% 7,0% 50,2% 49,8% 7,7%  
Summa 1221 17,4% 32,4% 23,4% 26,9% 7,0% 50,2% 49,8% 7,7%

http://www.val.se