Val till kommunfullmäktige i Håbo - Ålder och kön - Mansängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mansängen 1211 24,4% 35,3% 18,2% 22,0% 7,6% 46,1% 53,9% 11,7%  
Summa 1211 24,4% 35,3% 18,2% 22,0% 7,6% 46,1% 53,9% 11,7%

http://www.val.se