Val till kommunfullmäktige i Håbo - Ålder och kön - Eneby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eneby 1840 18,0% 34,6% 20,8% 26,7% 7,1% 49,6% 50,4% 4,2%  
Summa 1840 18,0% 34,6% 20,8% 26,7% 7,1% 49,6% 50,4% 4,2%

http://www.val.se