Val till kommunfullmäktige i Håbo - Ålder och kön - Åsenområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsenområdet 1300 16,5% 35,5% 24,1% 23,9% 7,4% 51,2% 48,8% 4,3%  
Summa 1300 16,5% 35,5% 24,1% 23,9% 7,4% 51,2% 48,8% 4,3%

http://www.val.se