Val till kommunfullmäktige i Håbo - Ålder och kön - Övergran

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Övergran 1444 16,1% 36,1% 29,0% 18,7% 4,8% 52,3% 47,7% 7,8%  
Summa 1444 16,1% 36,1% 29,0% 18,7% 4,8% 52,3% 47,7% 7,8%

http://www.val.se