Val till kommunfullmäktige i Flen - Ålder och kön - Flen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bettna 1168 13,5% 23,7% 31,9% 30,8% 5,4% 50,6% 49,4% 3,3%  
Flens norra 1400 12,9% 22,7% 23,0% 41,4% 4,9% 46,9% 53,1% 3,4%  
Flens södra 1490 22,8% 31,8% 23,0% 22,5% 8,5% 48,9% 51,1% 19,9%  
Flens västra 1340 16,9% 23,1% 27,7% 32,3% 6,9% 50,0% 50,0% 6,2%  
Flens östra 1001 14,5% 28,2% 26,4% 31,0% 6,4% 52,2% 47,8% 5,0%  
Helgesta-Hyltinge 1508 10,5% 20,5% 30,8% 38,3% 4,1% 52,3% 47,7% 4,1%  
Hälleforsnäs 1366 12,0% 27,0% 25,8% 35,2% 5,0% 51,0% 49,0% 11,1%  
Malmköpings inre 1044 14,4% 27,8% 19,4% 38,4% 5,1% 47,8% 52,2% 5,9%  
Malmköpings yttre 1466 12,6% 24,9% 29,6% 32,9% 4,5% 51,8% 48,2% 4,0%  
Mellösa 916 12,6% 27,6% 27,7% 32,1% 5,8% 51,5% 48,5% 3,3%  
Flen 12699 14,3% 25,6% 26,6% 33,5% 5,6% 50,3% 49,7% 6,9%

http://www.val.se