Val till kommunfullmäktige i Flen - Ålder och kön - Flens västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flens västra 1340 16,9% 23,1% 27,7% 32,3% 6,9% 50,0% 50,0% 6,2%  
Summa 1340 16,9% 23,1% 27,7% 32,3% 6,9% 50,0% 50,0% 6,2%

http://www.val.se