Val till kommunfullmäktige i Flen - Ålder och kön - Flens östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flens östra 1001 14,5% 28,2% 26,4% 31,0% 6,4% 52,2% 47,8% 5,0%  
Summa 1001 14,5% 28,2% 26,4% 31,0% 6,4% 52,2% 47,8% 5,0%

http://www.val.se