Val till kommunfullmäktige i Flen - Ålder och kön - Flens södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flens södra 1490 22,8% 31,8% 23,0% 22,5% 8,5% 48,9% 51,1% 19,9%  
Summa 1490 22,8% 31,8% 23,0% 22,5% 8,5% 48,9% 51,1% 19,9%

http://www.val.se