Val till kommunfullmäktige i Flen - Ålder och kön - Hälleforsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hälleforsnäs 1366 12,0% 27,0% 25,8% 35,2% 5,0% 51,0% 49,0% 11,1%  
Summa 1366 12,0% 27,0% 25,8% 35,2% 5,0% 51,0% 49,0% 11,1%

http://www.val.se