Val till kommunfullmäktige i Flen - Ålder och kön - Mellösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellösa 916 12,6% 27,6% 27,7% 32,1% 5,8% 51,5% 48,5% 3,3%  
Summa 916 12,6% 27,6% 27,7% 32,1% 5,8% 51,5% 48,5% 3,3%

http://www.val.se