Val till kommunfullmäktige i Flen - Ålder och kön - Malmköpings inre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malmköpings inre 1044 14,4% 27,8% 19,4% 38,4% 5,1% 47,8% 52,2% 5,9%  
Summa 1044 14,4% 27,8% 19,4% 38,4% 5,1% 47,8% 52,2% 5,9%

http://www.val.se