Val till kommunfullmäktige i Flen - Ålder och kön - Helgesta-Hyltinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Helgesta-Hyltinge 1508 10,5% 20,5% 30,8% 38,3% 4,1% 52,3% 47,7% 4,1%  
Summa 1508 10,5% 20,5% 30,8% 38,3% 4,1% 52,3% 47,7% 4,1%

http://www.val.se