Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - Skurup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skivarp 1 1075 16,2% 35,3% 23,5% 24,9% 6,9% 50,1% 49,9% 8,7%  
Skivarp 2 951 11,3% 23,8% 30,1% 34,9% 4,7% 50,5% 49,5% 4,4%  
Skurup 1 2019 17,0% 36,2% 23,0% 23,8% 6,9% 49,5% 50,5% 5,3%  
Skurup 2 1408 22,7% 34,9% 23,4% 19,0% 8,6% 49,9% 50,1% 6,3%  
Skurup 3 1510 18,0% 35,8% 22,0% 24,2% 6,8% 49,2% 50,8% 4,8%  
Skurup 4 1714 16,7% 28,9% 18,6% 35,8% 5,5% 46,1% 53,9% 4,9%  
Slimminge 722 18,1% 35,5% 27,6% 18,8% 8,6% 53,2% 46,8% 5,8%  
Svenstorp 658 13,2% 30,4% 33,1% 23,3% 5,8% 53,2% 46,8% 6,4%  
Villie 899 14,7% 31,7% 27,6% 26,0% 6,0% 50,9% 49,1% 4,2%  
Örsjö 877 16,6% 36,6% 25,9% 20,9% 5,9% 51,5% 48,5% 7,3%  
Skurup 11833 16,9% 33,2% 24,3% 25,6% 6,6% 49,8% 50,2% 5,7%

http://www.val.se