Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - Skurup 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skurup 4 1714 16,7% 28,9% 18,6% 35,8% 5,5% 46,1% 53,9% 4,9%  
Summa 1714 16,7% 28,9% 18,6% 35,8% 5,5% 46,1% 53,9% 4,9%

http://www.val.se