Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - Svenstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svenstorp 658 13,2% 30,4% 33,1% 23,3% 5,8% 53,2% 46,8% 6,4%  
Summa 658 13,2% 30,4% 33,1% 23,3% 5,8% 53,2% 46,8% 6,4%

http://www.val.se