Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - Skurup 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skurup 2 1408 22,7% 34,9% 23,4% 19,0% 8,6% 49,9% 50,1% 6,3%  
Summa 1408 22,7% 34,9% 23,4% 19,0% 8,6% 49,9% 50,1% 6,3%

http://www.val.se