Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - Skivarp 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skivarp 2 951 11,3% 23,8% 30,1% 34,9% 4,7% 50,5% 49,5% 4,4%  
Summa 951 11,3% 23,8% 30,1% 34,9% 4,7% 50,5% 49,5% 4,4%

http://www.val.se