Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - Slimminge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slimminge 722 18,1% 35,5% 27,6% 18,8% 8,6% 53,2% 46,8% 5,8%  
Summa 722 18,1% 35,5% 27,6% 18,8% 8,6% 53,2% 46,8% 5,8%

http://www.val.se