Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - Villie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Villie 899 14,7% 31,7% 27,6% 26,0% 6,0% 50,9% 49,1% 4,2%  
Summa 899 14,7% 31,7% 27,6% 26,0% 6,0% 50,9% 49,1% 4,2%

http://www.val.se