Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - Örsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örsjö 877 16,6% 36,6% 25,9% 20,9% 5,9% 51,5% 48,5% 7,3%  
Summa 877 16,6% 36,6% 25,9% 20,9% 5,9% 51,5% 48,5% 7,3%

http://www.val.se