Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Visby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby A7/Östra Vi 1021 21,8% 31,5% 20,4% 26,2% 7,7% 47,0% 53,0% 1,9%  
Visby Bingeby 1420 21,9% 31,5% 20,3% 26,3% 6,3% 46,8% 53,2% 3,4%  
Visby Djuplunda/Södervärn 1435 16,7% 34,7% 25,6% 23,0% 8,2% 49,3% 50,7% 1,2%  
Visby Furulund 1282 22,8% 31,2% 21,2% 24,8% 6,6% 47,6% 52,4% 3,0%  
Visby Galgberget/Snäck 1182 11,5% 26,2% 28,3% 33,9% 4,9% 49,5% 50,5% 1,9%  
Visby Innerstaden 1417 17,9% 29,0% 27,5% 25,6% 6,0% 47,2% 52,8% 3,0%  
Visby Länna 1643 21,4% 28,3% 24,3% 25,9% 7,1% 46,3% 53,7% 2,4%  
Visby Norr 1210 18,3% 32,1% 25,0% 24,7% 5,4% 45,7% 54,3% 3,1%  
Visby Pilhagen/Gråbo 1206 12,4% 24,9% 23,7% 39,1% 4,8% 46,0% 54,0% 1,2%  
Visby Skarphäll/Östra Vi 1532 16,7% 27,9% 27,4% 27,9% 7,2% 48,6% 51,4% 1,3%  
Visby Söder 1014 23,1% 18,4% 18,9% 39,5% 6,9% 43,6% 56,4% 2,1%  
Visby Terra Nova 1207 18,6% 41,4% 27,3% 12,7% 6,9% 49,9% 50,1% 0,7%  
Visby Visborgsst/Halsjärnet 1359 20,5% 24,1% 23,0% 32,4% 6,7% 45,9% 54,1% 2,1%  
Visby Yttre Furulund 1164 26,2% 29,2% 23,5% 21,1% 5,9% 45,7% 54,3% 4,0%  
Visby Öster 1263 18,8% 25,0% 25,3% 30,9% 4,9% 47,3% 52,7% 2,4%  
Visby 19355 19,2% 29,1% 24,2% 27,4% 6,4% 47,2% 52,8% 2,2%

http://www.val.se