Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Visby Länna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Länna 1643 21,4% 28,3% 24,3% 25,9% 7,1% 46,3% 53,7% 2,4%  
Summa 1643 21,4% 28,3% 24,3% 25,9% 7,1% 46,3% 53,7% 2,4%

http://www.val.se