Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Visby Galgberget/Snäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Galgberget/Snäck 1182 11,5% 26,2% 28,3% 33,9% 4,9% 49,5% 50,5% 1,9%  
Summa 1182 11,5% 26,2% 28,3% 33,9% 4,9% 49,5% 50,5% 1,9%

http://www.val.se