Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Visby Söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Söder 1014 23,1% 18,4% 18,9% 39,5% 6,9% 43,6% 56,4% 2,1%  
Summa 1014 23,1% 18,4% 18,9% 39,5% 6,9% 43,6% 56,4% 2,1%

http://www.val.se