Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Visby Terra Nova

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Terra Nova 1207 18,6% 41,4% 27,3% 12,7% 6,9% 49,9% 50,1% 0,7%  
Summa 1207 18,6% 41,4% 27,3% 12,7% 6,9% 49,9% 50,1% 0,7%

http://www.val.se