Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Visby Visborgsst/Halsjärnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Visborgsst/Halsjärnet 1359 20,5% 24,1% 23,0% 32,4% 6,7% 45,9% 54,1% 2,1%  
Summa 1359 20,5% 24,1% 23,0% 32,4% 6,7% 45,9% 54,1% 2,1%

http://www.val.se