Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Visby Norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Norr 1210 18,3% 32,1% 25,0% 24,7% 5,4% 45,7% 54,3% 3,1%  
Summa 1210 18,3% 32,1% 25,0% 24,7% 5,4% 45,7% 54,3% 3,1%

http://www.val.se