Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Visby Pilhagen/Gråbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Pilhagen/Gråbo 1206 12,4% 24,9% 23,7% 39,1% 4,8% 46,0% 54,0% 1,2%  
Summa 1206 12,4% 24,9% 23,7% 39,1% 4,8% 46,0% 54,0% 1,2%

http://www.val.se