Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Dotorp-Tåstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dotorp-Tåstorp 1808 22,7% 29,1% 24,6% 23,6% 7,0% 50,4% 49,6% 9,3%  
Summa 1808 22,7% 29,1% 24,6% 23,6% 7,0% 50,4% 49,6% 9,3%

http://www.val.se