Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Bestorp-Mösseberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bestorp-Mösseberg 1388 15,5% 35,0% 22,3% 27,2% 6,2% 49,3% 50,7% 1,0%  
Summa 1388 15,5% 35,0% 22,3% 27,2% 6,2% 49,3% 50,7% 1,0%

http://www.val.se