Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Åsarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsarp 987 13,9% 29,3% 27,6% 29,3% 6,1% 52,1% 47,9% 3,0%  
Summa 987 13,9% 29,3% 27,6% 29,3% 6,1% 52,1% 47,9% 3,0%

http://www.val.se