Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Bergsliden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsliden 1158 15,0% 26,5% 24,3% 34,2% 5,8% 48,4% 51,6% 4,6%  
Summa 1158 15,0% 26,5% 24,3% 34,2% 5,8% 48,4% 51,6% 4,6%

http://www.val.se