Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Kättilstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kättilstorp 512 14,8% 31,1% 28,9% 25,2% 4,9% 51,6% 48,4% 3,5%  
Summa 512 14,8% 31,1% 28,9% 25,2% 4,9% 51,6% 48,4% 3,5%

http://www.val.se