Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Vilhelmsberg-Åttagård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vilhelmsberg-Åttagård 1255 18,4% 26,9% 25,9% 28,8% 7,4% 50,8% 49,2% 4,8%  
Summa 1255 18,4% 26,9% 25,9% 28,8% 7,4% 50,8% 49,2% 4,8%

http://www.val.se