Val till kommunfullmäktige i Karlskoga - Ålder och kön - Immetorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Immetorp 1029 10,9% 34,0% 27,2% 27,9% 3,9% 52,2% 47,8% 2,4%  
Summa 1029 10,9% 34,0% 27,2% 27,9% 3,9% 52,2% 47,8% 2,4%

http://www.val.se