Val till kommunfullmäktige i Karlskoga - Ålder och kön - Karlberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlberg 1245 14,0% 32,8% 22,5% 30,8% 5,6% 50,1% 49,9% 2,0%  
Summa 1245 14,0% 32,8% 22,5% 30,8% 5,6% 50,1% 49,9% 2,0%

http://www.val.se