Val till kommunfullmäktige i Karlskoga - Ålder och kön - Sandviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandviken 1711 15,8% 22,9% 22,5% 38,7% 5,8% 47,9% 52,1% 7,0%  
Summa 1711 15,8% 22,9% 22,5% 38,7% 5,8% 47,9% 52,1% 7,0%

http://www.val.se